Tên trường

York Region District School Board

Địa chỉ

36 Regatta Avenue, Richmond Hill, Ontario, Canada, L4E 4R1

Tel

905-884-2046

Fax

905-773-2406

Email

[email protected]

Website

www.yrdsb.ca/international

Hội đồng trường trung học công lập York Region District School Board (YRDSB) là nhà tiên phong trong việc cung cấp chương trình giáo dục quốc tế tại tỉnh Ontario, Canada. Các trường thành viên của chúng tôi chú trọng sự đa dạng, thúc đẩy năng lực cá nhân và chất lượng giáo dục đỉnh cao. Tại các cuộc thi cấp tỉnh, học sinh YRDSB liên tục đạt được những kết quả cao nhất tại Ontario theo Cơ quan Đánh giá và Quản lý chất lượng giáo dục (EQAO). Chúng tôi tin rằng kết quả này được tạo ra từ sự kết hợp tuyệt vời giữa học sinh với những giáo viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình – họ là những nhà lãnh đạo giáo dục hàng đầu, có chung một tầm nhìn xuất sắc cùng một cộng đồng luôn sẵn lòng hỗ trợ học sinh, luôn hiểu được tầm quan trọng của chất lượng giáo dục công lập.

Chương trình nổi bật:

  • Chương trình tiểu học dài hạn từ mầm non đến lớp 8
  • Chương trình trung học dài hạn từ lớp 9 đến lớp 12
  • Chương trình tiếng Anh ESL ngắn hạn
  • Các khóa học chuyên sâu ngắn hạn trong năm học
  • Chương trình đào tạo giáo viên

Cảm nhận:

YRDSB student

“Markville là một ngôi trường học tập tuyệt vời giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng. Em cảm thấy tự tin học tập vì luôn được nhận sự giúp đỡ và động viên từ các bạn học sinh cùng lớp và các thầy cô trong trường.”

Nguyen Anh Minh