Tên trường

Vancouver School Board

Địa chỉ

1580 West Broadway, Vancouver, British Columbia, Canada, V6J 5K8

Tel

604-713-4534

Fax

604-713-4536

Email

[email protected]

Website

www.intered.vsb.bc.ca

Vancouver School Board (VSB) là một trong những hội đồng trường công lập lớn nhất miền Tây Canada. Hội đồng gồm 18 trường trung học, 90 trường tiểu học, hiện đang đào tạo cho 56.000 học sinh. Chương trình Tuyển sinh Quốc tế của hội đồng tạo cơ hội cho du học sinh cùng học tập với học sinh bản xứ Canada. Chúng tôi cung cấp cho học sinh quốc tế chương trình hỗ trợ Anh ngữ tại tất cả các trường trung học thành viên, nhân viên hỗ trợ đa ngôn ngữ và dịch vụ homestay cùng với những gia đình bản địa nhiệt tình.

Mỗi trường đều có thư viện, phòng thể chất, căng-tin, một y tá trường học và đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ học sinh hoạch định môn học cũng như bồi dưỡng các kỹ năng học tập. Học sinh có thể tham gia vào đa dạng các chương trình như: Chương trình học thuật xuất sắc, Mỹ thuật, Ngôn ngữ và Nghiên cứu máy tính.

Chương trình nổi bật:

  • Chương trình Trung học với học sinh bản địa
  • Chương trình Nâng cao (AP)
  • Chương trình Hỗ trợ Tiếng Anh (ELL) tại tất cả các trường trung học
  • Sinh sống cùng với người dân bản địa (homestay)

Cảm nhận:

“Những trải nghiệm giáo dục của tôi tại trường trung học Killarney High School thuộc hội đồng Vancouver School Board đó là: hữu ích, chất lượng, thoải mái, hấp dẫn và thú vị.”

Ha Nguyen