Tên trường

University of Guelph

Địa chỉ

Johnston Hall Room 144, Guelph, Ontario, Canada, N1G 2W1

Tel

519-824-4120

Fax

519-824-4120

Email

[email protected]

Website

www.elpguelph.ca

Có vị trí gần với thành phố Toronto, University of Guelph (U of G) là một trong những trường đại học toàn diện hàng đầu Canada. Trường cung cấp các chương trình đại học và sau đại học chất lượng cao cho hơn 23.750 sinh viên. U of G giảng dạy hơn 180 chương trình cử nhân và sau đại học. Hiện tại có hơn 1.000 sinh viên quốc tế và hơn 200 sinh viên đang theo học các khoá tiếng Anh. Chương trình tiếng Anh của trường dành cho những sinh viên thực sự nghiêm túc, muốn cải thiện tiếng Anh để theo học bậc đại học. Khóa tiếng Anh kéo dài 7 tuần và 14 tuần tương ứng với 10 cấp độ, bao gồm các lớp luyện Nghe, Nói, Đọc, Viết và Ngữ pháp. Ngoài ra, hàng tuần sẽ có 1 giờ cùng gia sư luyện tập tiếng Anh giao tiếp và các hoạt động văn hóa, xã hội cũng như chương trình đôi bạn cùng tiến.

Chương trình nổi bật:

Chương trình tiếng Anh:

  • Chương trình chuyển tiếp (IAP)
  • Chương trình dự bị (GPP)
  • Chứng chỉ tiếng Anh (ELCP)

Chương trình cử nhân:

  • Cử nhân thương mại Quản trị du lịch và Khách sạn
  • Cử nhân Khoa học Nông nghiệp          
  • Cử nhân Khoa học môi trường

Cảm nhận:

“Tôi đang theo học chương trình Anh ngữ ESL tại đại học Guelph, mọi thứ đều rất tuyệt. Tiếng Anh của tôi đã được cải thiện đáng kể. Tôi cũng học được rất nhiều điều tuyệt vời. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia rất nhiều hoạt động thú vị để gặp gỡ và kết bạn.”

Tram Tran