Tên trường

The University of Winnipeg Collegiate

Địa chỉ

515 Portage Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3J 1T1

Tel

204-786-9221

Fax

204-775-1942

Email

[email protected]

Website

www.collegiate.uwinnipeg.ca

 Trường trung học tư thục The University of Winnipeg Collegiate trực thuộc University of Winnipeg. Hàng năm có khoảng 50 đến 100 học sinh quốc tế theo học tại The Collegiate để có sự chuẩn bị tốt nhất khi nhập học vào các trường Cao đẳng, Đại học tại Canada, Mỹ, quốc gia sở tại cũng như các nước khác trên thế giới. The Collegiate là trường trung học tư thục dự bị đại học giảng dạy từ lớp 9 đến lớp 12. Học sinh tại The Collegiate được hưởng lợi thế từ sĩ số lớp học nhỏ, thời khóa biểu theo chương trình đại học, kiểm tra học kỳ, tín chỉ kép, được hướng dẫn bởi giáo viên nhà trường và được nhập học thẳng vào chương trình cử nhân tại University of Winnipeg.

Chương trình nổi bật:

Tín chỉ kép:

Tín chỉ kép là khóa học đại cương năm nhất đại học dành cho học sinh lớp 12. Sau khi hoàn thành, học sinh sẽ tích lũy được cả tín chỉ đại học và tín chỉ trung học.

Dự bị đại học:

Học sinh đã hoàn thành chương trình trung học tại đất nước sở tại nhưng không đủ điều kiện nhập học vào các trường đại học có thể học khóa dự bị của The Collegiate. Học sinh hoàn thành 5 môn học lớp 12 để lấy được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Manitoba, sau đó học sinh sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin học cao đẳng và đại học.

Tuyển thẳng vào University of Winnipeg:

Tất cả học sinh của The Collegiate đáp ứng yêu cầu đầu vào của University of Winnipeg dựa vào điểm kỳ I lớp 12 đều được cấp thư chấp thuận trong tháng 1. Những học sinh này sẽ được ưu tiên lựa chọn khóa học và thời gian biểu phù hợp.

Cảm nhận:

“Lần đầu tiên tới đây, tôi đã rất bất ngờ vì trường như một lâu đài trong bộ phim Harry Porter vậy.”

Lisa – Lớp 12