Tên trường

Sprott Shaw College

Địa chỉ

#201-7818 6th Street, Burnaby, British Columbia, Canada, V3N 4N8

Tel

604-777-7560

Fax

604-777-9417

Email

[email protected]

Website

www.sprottshaw.com

Sprott Shaw College có hơn 16 cơ sở đào tạo trên khắp tỉnh British Columbia. Chúng tôi là một tổ chức sau trung học được công nhận bởi Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục (EQA) và Chi nhánh Tổ chức đào tạo tư nhân (PTIB) và là trường nằm trong danh sách các tổ chức đào tạo được chỉ định cho phép tuyển sinh quốc tế (DLI#O19278865162). Trong suốt hơn 115 năm hoạt động, trường đã cung cấp hơn 100 chương trình và là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của sinh viên tại Canada và sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cung cấp các chương trình thực tập hưởng lương (Co-op) và chương trình chứng chỉ tới bậc đại học với nhiều lĩnh vực bao gồm Kinh doanh, Du lịch và Khách sạn, Giáo dục mầm non, Chăm sóc sức khỏe, Thiết kế, Thương mại và Chương trình chuyển tiếp đại học, …

Chương trình nổi bật:

  • Giáo dục mầm non
  • Chăm sóc sức khỏe và Điều dưỡng
  • Kinh doanh
  • Du lịch và Khách sạn
  • Chuyển tiếp đại học

Cảm nhận:

“Bạn có muốn giới thiệu Sprott Shaw College cho bạn bè và gia đình của mình không?

Dĩ nhiên rồi! Tôi không chỉ muốn họ được tiếp cận nền giáo dục chất lượng mà còn bởi cách nhà trường chăm sóc sinh viên khiến họ cảm thấy rằng mình luôn được chào đón tại trường. Đó là lý do tại sao tôi rất khuyến khích mọi người đến trải nghiệm tại Sprott Shaw.”

Kirby Opina