Tháng Chín 18, 2019

OCAD University

Tên trường

OCAD University

Địa chỉ

100 McCaul St, Toronto, Ontario, Canada, M5T 1W1

Số điện thoại

416-977-6000

Email

[email protected]

Website

www.ocadu.ca

Được thành lập vào năm 1876, OCAD University chuyên tâm đào tạo, thực hành, nghiên cứu về lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế, đồng thời am hiểu sâu sắc và đóng góp nhiều sáng kiến trong nhiều lĩnh vực. Đại học OCAD tiếp tục phát triển truyền thống, các thế mạnh về cơ sở vật chất; cũng như ứng dụng các hướng tiếp cận mới trong hoạt động dạy và học, thông qua việc thực hành liên ngành, sự hợp tác và tích hợp các công nghệ tiên tiến. Trong kỷ nguyên sáng tạo như hiện nay, sinh viên của OCAD hội tụ các điều kiện ưu việt để thực hiện vai trò là chất xúc tác cho những tiến bộ trong tương lai về văn hóa, công nghệ và chất lượng cuộc sống của người dân Canada. Các chương trình và công trình nghiên cứu của chúng tôi xâu chuỗi nhiều lĩnh vực như thiết kế và truyền thông kỹ thuật số, tính bền vững, khoa học sức khỏe, đa dạng văn hóa và văn hóa bản địa. Sinh viên được học tập trong các phòng thực hành sáng tạo, đáp ứng yếu tố thẩm mỹ lẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, được kết hợp giữa kiến thức và phương pháp giảng dạy biện chứng, khoa học, lý thuyết và lịch sử. Một trong những nét riêng cần nhắc tới là vị trí địa lý của OCAD. Trường tọa lạc tại trung tâm cái nôi nghệ thuật, thiết kế, kinh doanh và truyền thông hiện đại của Canada, thuộc lãnh thổ truyền thống của tổ tiên người New Credit, người Haudenosaunee, người Anishinaabe và người Huron-Wendat tại vùng Mississaugas – những chủ sở hữu và là người canh giữ thuở sơ khai mảnh đất mà chúng tôi đang tọa lạc.

Chương trình nổi bật:

Bậc Đại học:

   • Quảng cáo
   • Viết sáng tạo
   • Phê bình và Thực hành quản lý
   • Nghệ thuật liên ngành: Nghiên cứu đời sống
   • Nghệ thuật liên ngành: Xuất bản phẩm
   • Kỹ thuật số tương lai
   • Vẽ và Hội họa
   • Vẽ và Hội họa: Vẽ kỹ thuật số và Hoạt họa mở rộng
   • Thiết kế môi trường
   • Thiết kế môi trường: Chuyên ngành thiết kế nội thất
   • Thiết kế đồ họa
   • Đồ họa
   • Văn hóa thị giác bản địa
   • Thiết kế công nghiệp
   • Truyền thông tích hợp
   • Truyền thông tích hợp: Vẽ kỹ thuật số và Hoạt họa mở rộng
   • Chất liệu Nghệ thuật và Thiết kế
   • Nhiếp ảnh
   • Tranh in
   • Điêu khắc/ Nghệ thuật Sắp đặt
   • Nghiên cứu trực quan và phê bình

Bậc sau đại học:

   • Nghệ thuật, thiết kế và truyền thông đương đại (MA)
   • Phê bình và Thực hành quản lý (MFA)
   • Thiết kế vì sức khỏe (MDes)
   • Kỹ thuật số tương lai (MA, MFA, MDes)
   • Thiết kế toàn diện (MDes)
   • Thạc sỹ liên ngành về Nghệ thuật, Truyền thông và Thiết kế (MA, MFA & MDes)
   • Tầm nhìn chiến lược và đổi mới (MDes)