Tên trường

Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT)

Địa chỉ

7 Fultz Boulevard, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3Y 1G4

Tel

204-989-6550

Email

[email protected]

Website

www.mitt.ca

Trong suốt hơn 30 năm qua, Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT) duy trì cung cấp chương trình đào tạo bám sát định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học và sau trung học tại tỉnh Manitoba trong nhiều lĩnh vực như Chăm sóc sức khỏe, Dịch vụ nhân sinh, Thông tin và Kinh doanh cùng các ngành nghề cần tay nghề cao. MITT cung cấp hơn 25 chương trình cao đẳng và chứng chỉ cho sinh viên đến từ hơn 40 quốc gia. Nhờ nắm bắt được xu thế đào tạo của thị trường việc làm tại Manitoba, MITT đã xây dựng thành công sự tín nhiệm và hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Vì mối quan hệ hợp tác lâu dài này, MITT luôn tìm kiếm cơ hội để củng cố lại chương trình cũ và phát triển chương trình mới, chúng tôi tự tin rằng sẽ mang đến thành công trong sự nghiệp cho sinh viên của nhà trường.

Chương trình nổi bật:

  • Kinh doanh và Công nghệ thông tin
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Công nghiệp dịch vụ
  • Kinh doanh tay nghề cao
  • Chương trình kinh doanh sau đại học

Cảm nhận:

“MITT đã hỗ trợ tôi rất nhiều ngay từ giai đoạn nộp hồ sơ. Mỗi lớp học tại MITT đều rất đáng nhớ với tôi vì mỗi giảng viên đều là những chuyên gia đầu ngành. Họ giải thích các tài liệu môn học để sinh viên dễ hiểu hơn và trình bày rất nhiều ví dụ thực tế. Trung Tâm Hỗ Trợ Việc Làm của MITT đã giúp tôi viết bài luận, tìm kiếm việc làm và xây dựng hình ảnh cá nhân.”

Minh – Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng tại Việt Nam.