Đăng Ký Tham Dự Ngày Hội Giáo Dục Canada 2019

  • Đà Nẵng: Thứ Tư, 16/10/2019 tại Novotel Hotel
  • Hà Nội: Thứ Bảy, 19/10/2019 tại Melia Hotel
  • Tp. Hồ Chí Minh: Chủ nhật, 20/10/2019 tại GEM Center