Tên trường

International Centre for EAP – Nova Scotia

Địa chỉ

1250 Grand Lake Road, Sydney, Nova Scotia, Canada, B1M 1A2

Tel

902-563-1247

Fax

902-563-1893

Email

[email protected]

Website

www.iceapns.ca

Trung tâm ICEAP NOVA SCOTIA là đối tác độc quyền của CBU. Đến với nơi đây, bạn sẽ được cung cấp những chương trình đào tạo tiếng Anh đa dạng được thiết kế đặc biệt để giúp bạn đạt được những kiến thức cần thiết cũng như đạt chuẩn đầu vào tại CBU. Những sinh viên tốt nghiệp tại ICEAP-NS luôn được chuẩn bị thật đầy đủ và sẵn sàng hành trình chinh phục bậc Đại học và Thạc sĩ ở CBU.

Chương trình nổi bật:

Trung tâm ICEAP – Nova Scotia

ICEAP NOVA SCOTIA cung cấp các chương trình EAP chuyển tiếp lên bậc Đại học và Sau Đại học bao gồm: Quản trị Du lịch và Khách sạn, Kinh doanh, Kỹ thuật, Khoa học sức khỏe, Chương trình sau đại học về Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (CED)

Cảm nhận:

 “Được học ICEAP là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của mình khi du học tại Canada. ICEAP là một hệ thống giảng dạy tiếng anh có đội ngũ giáo viên vô cùng tận tụy và thân thiện.”

Nguyễn Huỳnh Thu Phương