Tên trường

Amberson High School

Địa chỉ

2 Simonston Blvd, Markham, Ontario, Canada, L3T 4L1

Tel

905-889-0688

Email

[email protected]

Website

www.ambersoncollege.ca

Amberson High School là trường Tư thục đã được kiểm duyệt bởi Bộ Giáo Dục tỉnh Ontario. Với hai cơ sở tại Toronto, Amberson đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh quốc tế thông qua nhiều chương trình học thuật và hình thức hỗ trợ đa dạng.

 Chương trình nổi bật:

  • Chương trình trung học của tỉnh Ontario
  • Chương trình hỗ trợ Anh ngữ ESL
  • Chương trình Anh ngữ học thuật EAP
  • Khóa học trực tuyến
  • Luyện thi IELTS

Cảm nhận:

“Em thực sự rất thích học tại trường Trung học Amberson vì giáo viên và nhân viên của trường rất thân thiện. Khi em mới đến Canada, em đã cảm thấy rất sợ vì phải học một ngôn ngữ mới nhưng thầy cô có các phương pháp dạy học sinh quốc tế rất hay nên em cảm thấy tự tin khi học tại trường đại học nhờ có các kiến thức mà em được học tại Amberson.”

Keiko Kushibiki, niên khóa 2018-2019, đang học tập tại McMaster University