UNIVERSITY CANADA WEST

 

Tên trường

University Canada West

Địa chỉ

626 West Pender Street, Suite 100, Vancouver, British Columbia, Canada V6B 1V9

Tel

877-431-6887

Email

info@ucanwest.ca

Website

www.ucanwest.ca

University Canada West là trường đại học tư thục đi đầu về việc giáo dục định hướng kinh doanh và giảng dạy chuyên sâu với chi phí đào tạo hợp lý. Chương trình MBA – được Hiệp hội các Trường đào tạo kinh tế – Association Council of Business Schools and Programs (ACBSP) công nhận; trong đó, chương trình Cử nhân thương mại/Cử nhân truyền thông kinh doanh của Đại học Canada West sẽ giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc trong môi trường làm việc tương lai.

Trường có nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc, bao gồm cả sinh viên Việt Nam.

Chương trình nổi bật:

  • Cử nhân thương mại
  • Cử nhân truyền thông kinh doanh
  • MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh)
  • Dự bị MBA
  • Chương trình tiếng Anh dự bị đại học “University Access”

Cảm nhận: “UCW đã cung cấp một trải nghiệm học tập mang tính cá nhân; giúp tôi cân bằng học tập, công việc và cuộc sống. Tôi đã có 15 năm kinh nghiệm quản lý marketing nhưng trình độ học vấn chưa đáp ứng được những cơ hội thăng tiến hấp dẫn hơn. Khóa học online MBA của trường đã giúp tôi phát huy được tối đa khả năng và phù hợp với lịch trình làm việc bận rộn của mình.”

Tammy McMullen

University of Canada west student