THE UNIVERSITY OF ONTARIO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

 

Tên trường

The University of Ontario Institute of Technology

Địa chỉ

2000 Simcoe Street North, Oshawa, Ontario, Canada, L1H 7K4

Tel

905-721-8668

Email

Futureinternational@uoit.ca

Website

www.Uoit.ca/international

The University of Ontario Institute of Technology (UOIT) cung cấp các chương trình đào tạo bậc cử nhân và sau đại học độc đáo và tiên tiến, nhằm đáp ứng sở thích và nguyện vọng nghề nghiệp của sinh viên cũng như yêu cầu về thị trường của người sử dụng lao động. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ sở hữu những kỹ năng về công nghệ, nghiên cứu sáng tạo và tư duy phản biện – những kỹ năng luôn được những nhà tuyển dụng lớn đánh giá cao.

Các giáo sư và sinh viên thực hiện nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Kỹ thuật và Thiết kế tự động, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Năng lượng thay thế và Bền vững, Kỹ thuật hạt nhân, Thực thi pháp luật, Chế tạo lắp ráp, Sức khỏe cộng đồng và Nhiều lĩnh vực khác. Môi trường học tập giảng dạy độc đáo, chú trọng công nghệ sẽ thử thách sinh viên, giúp các em tiến tới giới hạn của sự đổi mới, đồng thời giúp khám phá và trang bị cho sinh viên tốt nghiệp những hành trang cần thiết để có thể thành công trong nền kinh tế tri thức toàn cầu của thế kỷ 21. Tại UOIT, khả năng là bất tận.

Chương trình nổi bật:

  • Khoa học
  • Kỹ thuật
  • Kinh doanh và Công nghệ thông tin
  • Nghệ thuật
  • Giáo dục

Cảm nhận:

 “Là một sinh viên kỹ sư chuyên ngành điện tử của Học viện Công nghệ UOIT. Trong 3 năm vừa qua, tôi đã có cơ hội nhận được hai công việc đúng với chuyên ngành tôi theo học. Năm ngoái, tôi đã làm việc tại ACE Climatic Wind Tunnel – Trung tâm Nghiên cứu và Thử nghiệm ống gió động lực học đầu tiên tại Canada.”

Minh Nguyen

UOIT student