ST.JOHN’S INTERNATIONAL SCHOOL

 

 

Tên trường

St. John’s International School

Địa chỉ

395 West Broadway, Vancouver, British Columbia, Canada, V5Y 1A7

Điện thoại

604-683-4572

Fax

604-683-4679

Email

info@stjohnsis.com

Website

www.stjohnsis.com

St. John’s International School là trường trung học tư thục được Bộ giáo dục tỉnh British Columbia công nhận, được thành lập vào năm 1992 với lịch sử 26 năm phát triển trong cộng đồng Vancouver, Canada. Trường đào tạo học sinh quốc tế từ lớp 10-12 và các chương trình dự bị đại học. Hãy đến và trải nghiệm cơ hội học tập tuyệt vời tại St. John’s International School.

Chương trình nổi bật: 

  • Chương trình trung học từ lớp 10-12
  • Dự bị đại học
  • Tiếng Anh ESL

Cảm nhận:

“Trải nghiệm sinh sống và học tập tại St. John’s International School đã làm tôi thay đổi rất nhiều. Không chỉ tiến bộ trong môn Giải tích (điểm cuối kỳ 99%) mà tôi tôi còn học được tầm quan trọng của đa văn hóa. Đây cũng là một cơ hội hiếm hoi để tôi có thể cùng học tập với những học sinh khác trên khắp thế giới.”

Nathan Luong
ST. JOHN’S INTERNATIONAL SCHOOL