EDUNOVA – STUDY IN ATLANTIC CANADA

(Halifax, Nova Scotia)

Tên trường

EduNova – Study in Atlantic Canada

Địa chỉ

1533 Barrington St. Suite 300, Halifax, Nova Scotia, Canada, B3J 1Z4

Tel

902-717-2596

Fax

902-424-8134

Email

info@edunova.ca

Website

www.studynovascotia.ca

EduNova là tổ chức hợp tác về Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi là đối tác của nhiều trường đại học, cao đẳng, học viện ngôn ngữ thuộc khối công lập và cả tư thục, nhằm đem những cơ hội học tập tuyệt vời đến toàn thể học sinh/sinh viên thuộc 4 tỉnh ven bờ Đại Tây Dương, gồm: Nova Scotia, New Brunswick, đảo Prince Edward, Newfoundland và Labrador. EduNova cũng quản lý chương trình định cư mang tên gọi “Học tập và sinh sống tại khu vực Đại Tây Dương” – chương trình được thiết kế nhằm giúp học sinh/sinh viên nắm bắt được những kỹ năng làm việc cần thiết cũng như định hướng nghề nghiệp hướng tới thành công trong tương lai. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website: www.studynovascotia.ca

Chương trình nổi bật:

  • Chương trình định cư “Học tập và sinh sống tại khu vực Đại Tây Dương”
  • Chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ
  • Chương trình cao đẳng và chứng chỉ
  • Học viện ngôn ngữ
  • Trường công lập và tư thục từ lớp mầm non đến lớp 12