CONCORDIA UNIVERSITY

(Montreal, Quebec)

 

Tên trường

Concordia University

Địa chỉ

1455 De Maisonneuve Blvd. W., Montreal, Quebec, Canada, H3G 1M8

Tel

514-848-2424

Email

study@concordia.ca

Website

www.concordia.ca

Concordia University đi đầu trong phong trào giảng dạy và nghiên cứu theo hệ tư tưởng mới. Chúng tôi tin rằng luôn có hai luồng xu hướng lớn tác động đến thị trường lao động trên thế giới đó là những thách thức ngày một gia tăng của xã hội và sự phức tạp đang nâng cao của hệ thống kiến thức. Chúng tôi tự nhận thấy Concordia University là một trường đại học cởi mở, linh hoạt, gắn kết và nối liền mọi khoảng cách địa lý với mục tiêu truyền cảm hứng về tư tưởng toàn cầu tới các nhà tư tưởng sáng tạo nhằm tạo ra các giải pháp thực tiễn cho những thách thức lớn nhất của xã hội. Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu của chúng tôi táo bạo và biến đổi linh hoạt giúp bạn dự đoán mô hình của một trường đại học trong tương lai. Chúng tôi tuyển sinh hơn 46.000 sinh viên học tập tại hai khu học xá hiện đại và được thiết kế khéo léo nhằm truyền cảm hứng cho sinh viên.

Chương trình nổi bật:

  • Khoa học và Nghệ thuật
  • Khoa học máy tính và Kỹ thuật
  • Mỹ thuật
  • Chương trình Kinh doanh của trường John Molson (JMSB)

Cảm nhận:

“Chương trình học của tôi rất nổi tiếng. Lĩnh vực học của tôi cũng chính là thế mạnh của Concordia. Một trong những lớp học thú vị nhất là môn học về làm phim. Giáo sư của tôi rất thích phim ảnh và ông ấy hiểu sâu sắc những gì mình đang làm. Cơ sở vật chất cũng rất tuyệt, chúng tôi xem Cuộc đời của Pi bằng định dạng 3D. Điều đó thật tuyệt”

Vy Vy Nguyen

CONCORDIA UNIVERSITY