CANADIAN BOARDING SCHOOLS (CAIS)

Tên trường

Canadian Accredited Independent Schools (CAIS) Boarding Schools

Địa chỉ

264 Welland Avenue, 2nd Floor, Suite P, St. Catharines, Ontario, Canada, L2R 2P8

Tel

905-684-5658

Fax

905-684-5658

Email

fparke@cais.ca

Website

www.boardingschools.ca

www.cais.ca

 

Canadian Accredited Independent Schools (CAIS) Boarding Schools gồm 27 trường nội trú, đại diện cho hệ thống giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tinh túy nhất của Canada.

Các trường thuộc danh sách CAIS phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn giáo dục quốc tế. Kết quả cho thấy rằng, thành viên của chúng tôi là các trường có danh tiếng trên toàn thế giới về việc đào tạo cho học sinh những kỹ năng cần thiết để có thể thành công trong thời đại kinh tế toàn cầu. Có hơn 4.600 học sinh quốc tế và học sinh Canada theo học mỗi năm, 99% học sinh của các trường CAIS được nhận vào các trường đại học hàng đầu tại Canada và trên toàn thế giới; bên cạnh đó, các trường cung cấp cho học sinh môi trường học tập toàn diện và chu đáo – nơi học sinh có thể phát huy khả năng của bản thân trong học tập cũng như khi tham gia các hoạt động ngoại khóa.

 

Chương trình nổi bật:

  • Hàng trăm hoạt động thể thao và ngoại khóa
  • Chương trình Nâng cao (AP)
  • Chương trình Tú tài Quốc tế (IB)
  • Chương trình đào tạo Nghệ thuật và Thể thao chuyên nghiệp
  • Tư vấn chọn trường Đại học (dành cho học sinh từ lớp 9)